Emergentie

De plannenmaker die de mens van nature is heeft veel moeite met het loslaten van die plannen en in te spelen op dat wat zich aan wil dienen. De druktemaker die de mens in het huidige tijdsgewricht wordt geleerd te zijn heeft veel moeite met het bewust gebruiken van de stilte om wijsheid te laten groeien. Het zijn echter deze wijsheid en het vermogen om om te gaan met dat wat zich wil aandienen die organisatie gaan helpen om in te kunnen blijven spelen op de zich steeds sneller voltrekkende veranderingen, sneller dan welke plannen dan ook. Ook emergentie is met andere woorden geen gemakkelijke stap. Hoewel het de enige juiste stap is voelt het vrij onnatuurlijk om op de momenten die er om gaan te vertragen en te verstillen. Wat is echter mooier dan iedere keer door goed af te stemmen precies dat te kunnen doen wat er nodig is, wat er gevraagd wordt?

De basis om om te kunnen gaan wordt gelegd door eerst stappen te hebben gemaakt bij de onderdelen vertrouwen en essentie. Vanuit de gemeenschappelijke basis die hierin is gelegd wordt het mogelijk om de stilte voorbij de individuele ego’s te ontdekken.

De rust en de veiligheid die ik hierbij kan bieden stimuleren het proces om met een organisatie meer in te kunnen spelen op emergentie.

Klik hier voor een persoonlijk blog over emergentie.