Bewustzijn

Misschien is bewustzijn nog wel de moeilijkste voorwaarde, te meer ook omdat we niet eens goed weten wat bewustzijn eigenlijk is. Een andere complicerende factor is dat bewustzijn niet iets is waar je een ander mee kunt helpen, het is een persoonlijk pad waar je alleen zelf stappen op kunt zetten. Je kunt er wel toe uitgenodigd worden, je kunt mensen er toe verleiden, je kunt mensen ervaringen aanreiken in veel verschillende vormen. Dat is een eerste stap, wat men er dan vervolgens mee doet is een volgende nog lastigere. Niet zelden blijft bijvoorbeeld de angst om te kort te krijgen veel sterker dan het weten dat er overvloed kan zijn. Op organisatieniveau is het nog weer een stap complexer, hoe krijg je een voldoende grote groep met het gewenste bewustzijn om veranderingen te kunnen realiseren, wetende dat er ook nog allerlei andere betekeniswolken zullen zijn. Een gestegen bewustzijn levert echter volwassener gedrag op de werkvloer, minder ego gerelateerde strijd, snellere en betere beslissingen en gewoon over het algemeen een hogere kwaliteit van werk omdat iedereen zich heel bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheid.

Er zijn diverse mogelijkheden om te onderzoeken hoe het staat met het bewustzijn van een organisatie. Persoonlijke gesprekken zijn een mogelijkheid maar bijvoorbeeld Spiral Dynamics biedt een behoorlijke verdieping op dit terrein.

 

Klik hier voor een persoonlijk blog over bewustzijn.